Skaitmeninių galimybių strategijos. 2. . Sadece önde gelen bir broker ile ticaret yapın - Forex ve


Europos skaitmeninės ateities formavimas: Komisija pristato duomenų ir dirbtinio intelekto strategijas Komisija atskleidžia savo  idėjas ir veiksmuskuriais siekia užtikrinti, kad skaitmeninė transformacija būtų naudinga visiems, ir parodyti, kokia yra skaitmeninių galimybių strategijos Europa: atvira, sąžininga, įvairiapusė, demokratiška ir patikima.

Ji pristato Europos visuomenės modelį, grindžiamą skaitmeniniais sprendimais, kuriuos įgyvendinant pirmenybė teikiama žmonėms ir kuriais siekiama atverti naujų galimybių įmonėms bei paskatinti patikimų technologijų plėtrą, kad būtų puoselėjama atvira ir demokratinė visuomenė ir gyvybinga bei tvari ekonomika.

skaitmeninių galimybių strategijos prekybos signalų pratęsimas

Skaitmeninės technologijos yra esminis kovos su klimato kaita ir perėjimo prie žaliosios ekonomikos veiksnys. Šiandien pristatyta Europos  duomenų strategija  ir galimos politikos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti į žmogų orientuoto  dirbtinio intelekto plėtrąyra pirmieji žingsniai siekiant tų tikslų.

Ji apima viską — nuo kibernetinio saugumo iki ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, nuo skaitmeninio švietimo iki įgūdžių, nuo demokratijos iki žiniasklaidos. Noriu, kad skaitmeninė Skaitmeninių galimybių strategijos atskleistų geriausias savo savybes: būtų skaitmeninių galimybių strategijos, teisinga, įvairiapusė, demokratiška ir pasitikinti. Noriu, kad Europos įmonės ir daugelis mūsų MVĮ turėtų prieigą prie šių duomenų ir kurtų vertę europiečiams, be kita ko, diegdamos dirbtinio intelekto prietaikas.

Europa pasirengusi pirmauti didžiųjų duomenų lenktynėse ir Europos vartotojų labui išsaugoti savo technologinį suverenumą, pramonės lyderės poziciją ir ekonominį konkurencingumą. Per ateinančius penkerius metus Komisija daugiausia dėmesio skirs trims skaitmeninių technologijų plėtros tikslams: · žmonėms parankioms technologijoms, · teisingai ir konkurencingai ekonomikai ir · atvirai, demokratinei ir tvariai visuomenei.

Europa remsis savo ilgalaike technologijų, mokslinių tyrimų, inovacijų istorija ir išradingumu, taip pat tvirta teisių ir pagrindinių vertybių apsauga. Įgyvendindama naują politiką ir naujas reglamentavimo skaitmeninių galimybių strategijos Europa galės diegti pažangiausias skaitmenines technologijas ir stiprinti savo kibernetinio saugumo pajėgumus.

Ji ir toliau sieks išlaikyti savo atvirą, demokratinę ir skaitmeninių galimybių strategijos visuomenę, o skaitmeninės priemonės padės šių principų laikytis.

Skaitmeninių opcionų prekybos strategijos

Išlaikydama atvirą, bet taisyklėmis grindžiamą rinką ir glaudžiai bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais, ji tobulins ir vykdys savo planą kurti pasaulyje konkurencingą, vertybėmis grindžiamą ir įtraukią skaitmeninę ekonomiką bei visuomenę. Europa skaitmeninių galimybių strategijos patikimo dirbtinio intelekto srities lyderė Europai nieko netrūksta, kad ji galėtų tapti pasauline saugiai naudojamų ir taikomų dirbtinio intelekto sistemų srities lydere. Turime puikių mokslinių tyrimų centrų, saugias skaitmenines sistemas, užimame tvirtą padėtį robotikos srityje, o mūsų gamybos ir paslaugų sektoriai — nuo automobilių iki energetikos, nuo sveikatos priežiūros iki žemės ūkio — yra konkurencingi.

Šiandien paskelbtoje  baltojoje knygoje  Komisija numato kompetencija ir pasitikėjimu grindžiamą patikimo dirbtinio skaitmeninių galimybių strategijos reglamentavimo sistemą.

Strategijos tikslas — bendradarbiaujant su privačiojo ir viešojo sektorių subjektais sutelkti išteklius visoje vertės grandinėje ir sukurti tinkamų paskatų sparčiau diegti dirbtinį intelektą, be kita ko, mažosiose ir vidutinėse įmonėse.

Tuo tikslu taip pat reikės bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir mokslininkų bendruomene, pritraukti ir išlaikyti talentus. Dirbtinio intelekto sistemos gali būti sudėtingos ir tam tikromis aplinkybėmis kelti nemažą grėsmę, todėl labai svarbu didinti pasitikėjimą. Aiškios taisyklės turi padėti mažinti didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų keliamą grėsmę, neužkraudamos pernelyg didelės naštos mažiau rizikingoms sistemoms. Ir toliau bus taikomos griežtos ES vartotojų apsaugos taisyklės, kuriomis siekiama kovoti su nesąžininga komercine praktika ir apsaugoti asmens duomenis bei privatumą.

Didelės rizikos srityse, pvz. Institucijoms turėtų būti suteikta galimybė išbandyti ir skaitmeninių skaitmeninių galimybių strategijos strategijos algoritmams naudojamus duomenis taip, kaip jos tikrina kosmetikos gaminius, automobilius ar žaislus.

Norint didelės rizikos sistemas išmokyti tinkamai elgtis ir užtikrinti, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės, visų pirma teisė į nediskriminavimą, reikalingi nešališki duomenys.

Nors šiuo metu veido atpažinimo technologijas naudoti nuotoliniam biometriniam tapatybės nustatymui apskritai draudžiama ir leidžiama tik išskirtiniais, tinkamai pagrįstais ir proporcingais atvejais, taikant apsaugos priemones ir remiantis ES ar nacionaline teise, Komisija nori pradėti plačias diskusijas dėl to, kokiomis aplinkybėmis jei tokių yra galėtų būti pateisinamos išimtys.

DAUG MŪSŲ Skaitmeninio darbo

Mažesnės rizikos dirbtinio intelekto prietaikoms, atitinkančioms aukštesnius standartus, Komisija numato taikyti savanoriško ženklinimo sistemą.

Europos rinka atvira visoms dirbtinio intelekto prietaikoms su sąlyga, kad jos atitinka ES taisykles. Europa — duomenų ekonomikos lyderė Įmonių ir viešųjų įstaigų kuriamų duomenų kiekis nuolat auga.

skaitmeninių galimybių strategijos pirkdami pirkimo sandorius vietoj akcijų

Kita pramonės duomenų banga iš esmės pakeis mūsų gamybos bei vartojimo polinkius ir gyvenseną. Tačiau didžioji jos teikiamų galimybių dalis vis dar yra neišnaudota. Europa turi viską, ko reikia, kad taptų šios naujos duomenų ekonomikos lydere: stipriausią pramoninę bazę pasaulyje, kurioje MVĮ yra itin svarbi pramonės struktūros dalis, skaitmeninių galimybių strategijos, įgūdžius, o dabar jau ir aiškią viziją.

Europos duomenų strategijos  tikslas — užtikrinti, kad ES taptų pavyzdžiu ir duomenų teikiamomis galimybėmis besinaudojančios visuomenės lydere. Todėl šia strategija siekiama sukurti tikrą Europos duomenų erdvę — bendrąją duomenų rinką, kad dar nepanaudoti duomenys Europos Sąjungoje galėtų laisvai judėti tarp sektorių ir teiktų naudą įmonėms, mokslininkams ir viešojo administravimo institucijoms.

Facebook reklamos paslaptys ir galimybės 2020

Piliečiams, įmonėms ir organizacijoms turėtų būti suteikta galimybė priimti geresnius sprendimus remiantis ne asmens duomenimis pagrįstomis įžvalgomis. Šie duomenys turėtų būti prieinami visiems — viešiesiems ar privatiesiems subjektams, startuoliams ar didžiosioms įmonėms. Tuo tikslu Komisija pirmiausia pasiūlys sukurti tinkamą sistemą, kuria reglamentuojamas duomenų valdymas, prieiga prie jų ir pakartotinis naudojimas tarp įmonių, įmonių bei valdžios institucijų ir administravimo institucijose.

Todėl reikės kurti paskatas dalytis duomenimis, nustatyti praktines, sąžiningas ir aiškias prieigos prie duomenų ir jų naudojimo taisykles, atitinkančias Europos vertybes ir teises, kaip antai asmens duomenų apsaugos, vartotojų apsaugos ir konkurencijos taisykles.

Taip pat reikės užtikrinti, kad viešojo sektoriaus duomenys būtų plačiau skaitmeninių galimybių strategijos, suteikiant prieigą prie didelės vertės duomenų rinkinių visoje ES ir sudarant sąlygas juos pakartotinai naudoti diegiant inovacijas. Antra, Komisija siekia remti technologinių sistemų skaitmeninių galimybių strategijos naujos kartos skaitmeninių galimybių strategijos plėtrą, sudarysiančią sąlygas ES ir visiems subjektams pasinaudoti duomenų ekonomikos teikiamomis galimybėmis.

Ji prisidės prie investicijų į Europos didelio poveikio projektus, susijusius su Europos duomenų erdvėmis ir patikima bei efektyviai energiją naudojančia debesijos infrastruktūra.

skaitmeninių galimybių strategijos 2021 m birelio mn geriausios kriptovaliut investicij programos

Galiausiai ji imsis veiksmų konkrečiuose sektoriuose, pavyzdžiui, pramoninės gamybos, žaliojo kurso, judumo ar sveikatos, siekdama juose sukurti Europos duomenų erdves. Komisija taip pat stengsis dar labiau sumažinti skaitmeninių įgūdžių atotrūkį tarp europiečių ir išnagrinės, skaitmeninių galimybių strategijos suteikti piliečiams galimybę geriau skaitmeninių galimybių strategijos, kas gali naudotis jų automatiškai sukurtais duomenimis.

Tolesni veiksmai Kaip nurodyta šiandien pristatytoje strategijoje, Komisija dar šiais metais pateiks skaitmeninių paslaugų aktą ir Europos demokratijos veiksmų planą, pasiūlys peržiūrėti eIDAS reglamentą ir įkurs bendrą kibernetinio saugumo padalinį, kuris sustiprins kibernetinį saugumą.

Europa taip pat toliau kurs aljansus su pasauliniais partneriais, pasitelkdama savo reguliavimo galią, gebėjimų stiprinimą, diplomatiją ir finansus Europos skaitmeninimo modeliui propaguoti.

1. Sadece önde gelen bir broker ile ticaret yapın - Forex ve

Komisija taip pat siekia gauti  atsiliepimų apie savo duomenų strategiją. Atsižvelgdama į tuos atsiliepimus ji imsis tolesnių veiksmų patikimo dirbtinio intelekto plėtrai ir duomenų ekonomikai. Pagrindiniai faktai Nuo  m. Komisija ėmėsi įvairių veiksmų siekdama palengvinti duomenų ekonomikos plėtrą, pvz.

Komisija pirmą kartą pristatė  dirbtinio intelekto strategijąir su valstybėmis narėmis susitarė dėl  suderinto plano. Skaitmeninių galimybių strategijos pristatyta dirbtinio intelekto reglamentavimo sistema taip pat grindžiama Aukšto lygio ekspertų grupės dirbtinio intelekto klausimais, kuri  m. Savo  politinėse gairėse  Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pabrėžė būtinybę Europai pirmauti sveikos planetos išsaugojimo ir naujo skaitmeninio pasaulio kūrimo srityse. Atsižvelgdama į tai, ji pranešė per pirmąsias savo kadencijos dienų pradėsianti diskusijas dėl žmogiškųjų ir etinių dirbtinio intelekto aspektų, taip pat dėl didžiųjų duomenų naudojimo siekiant visuomenės ir įmonių gerovės.

Daugiau informacijos.