Pasaulio prekybos organizacijos regioninių prekybos susitarimų informacinė sistema. Tarptautinės ekonominės teisės samprata


Dvišalės apsaugos priemonės 1. Išnagrinėjusi galimus sprendimus, Šalis gali taikyti ribotos prekybos strategijų augimas apsaugos priemones, kuriomis nukrypstama nuo 1 skyriaus 12 ir 13 straipsnių nuostatų, jeigu susidaro šiame straipsnyje nurodytos sąlygos ir laikantis jame nurodytų procedūrų.

svyruojančios prekybos strategijos kurios veikia

Šiame straipsnyje nurodytos apsaugos priemonės taikomos tik tiek, kiek būtina, norint panaikinti 2 dalyje, 4 dalyje ir 5 dalies b punkte nurodytą didelę žalą arba sutrikimus arba užkirsti jiems kelią.

Importuojančios Šalies apsaugos priemonės gali būti tik viena arba keletas iš šių priemonių: a        laikinas šiame susitarime nustatyto nagrinėjamųjų pasaulio prekybos organizacijos regioninių prekybos susitarimų informacinė sistema importo muito mažinimo sustabdymas; b       nagrinėjamųjų produktų muito padidinimas neviršijant kitiems PPO nariams taikomų muitų; ir c        tarifinių kvotų nagrinėjamiems produktams nustatymas. Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalių nuostatų taikymui, jei kuris nors Ganos kilmės produktas importuojamas tokiais dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad tai kelia ar gali kelti vieną iš 2 dalies a, b ir c punkte nurodytų pavojų viename ar keliuose iš atokiausių EB regionų, EB gali imti taikyti priežiūros arba apsaugos priemones, bet tik susijusiame -iuose regione -uose ir laikydamasi 6—9 dalyse nurodytų procedūrų.

usidirbti pinig bitkoinu

Tokia nuostata taikoma tik dešimt metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos. Priemonės turi būti nustatomos laikantis 6—9 dalių nuostatų. Tačiau šis terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas, jeigu, nepaisant pramonės vystymosi potencialo ir realiai dėtų pastangų, tikslo pasiekti nepavyksta dėl susiklosčiusių pasaulinės ekonomikos aplinkybių arba svarbių Ganai poveikį darančių problemų.

dvejetainių parinkčių reali sąskaita