Finansu rinkos funkcijos


Lietuvos bankas finansų rinkos priežiūrą atlieka tiek, finansu rinkos funkcijos pagal Reglamento ES Nr. Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą, turi teisę: 1 leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos ir finansų rinkos priežiūros; 2 neatlygintinai gauti priežiūrai atlikti reikalingus dokumentus, jų kopijas, kitus duomenis ir informaciją iš valstybės institucijų ir registrų, prižiūrimų finansų rinkos dalyvių, kitų fizinių ir juridinių asmenų, o prireikus gauti papildomą informaciją — šio įstatymo nustatyta tvarka šiuos asmenis iškviesti ir gauti jų paaiškinimus; 3 atlikti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių patikrinimus, o esant pagrindui įtarti finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus arba kitais finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytais atvejais — ir kitų asmenų patikrinimus; 4 savo teisės aktų nustatyta tvarka atlikti bandomuosius finansinių paslaugų ar produktų pirkimus.

finansu rinkos funkcijos

Tokio reikalavimo vykdymas nelaikomas draudimo atskleisti konfidencialią informaciją pažeidimu ir todėl neturi neigiamų pasekmių auditoriams; 10 viešai atskleisti vartotojų apsaugai ar viešųjų interesų apsaugai reikalingą informaciją; 11 turėti kitokių teisių, nustatytų šiame įstatyme, taip pat šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytomis teisėmis Lietuvos bankas naudojasi: 1 tiesiogiai; 2 bendradarbiaudamas su kitomis priežiūros, valstybės ir savivaldybės institucijomis; 3 pasitelkdamas kitus asmenis tam tikriems veiksmams atlikti; 4 pasitelkdamas teisėsaugos institucijas.

Kas yra finansų rinkos – paaiškinimas

Lietuvos banko atliekama finansų rinkos priežiūra grindžiama perspektyviniu ir rizikos vertinimu pagrįstu požiūriu. Perspektyvinis požiūris reiškia, kad siekiama kuo anksčiau nustatyti galimas rizikas ir imtis priemonių joms šalinti.

Finansų rinkos reikšmė[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Ekonomikoje yra trijų rūšių rinkos: išteklių, produktų, ir finansų. Finansų rinkos — viena svarbiausių kiekvienos valstybės finansų sistemos dalių ir atlieka vieną svarbiausių ekonominių funkcijų — perskirsto laikinai laisvas lėšas tarp valstybės ūkio subjektų, kartu įtraukdamos į investavimo procesą individualius asmenis, kurie nėra verslo žmonės. Finansų rinkos yra vieta, kur prekiaujama finansiniu turtu; tokie sambūriai, kanalai, kuriais pasinaudodami lėšų tiekėjai ir lėšų ieškotojai atlieka finansines operacijas.

Rizikos vertinimu pagrįstas požiūris reiškia, kad veiksmai pirmiausia nukreipiami didžiausios rizikos atvejams šalinti, finansu rinkos funkcijos siejant su žalos atsiradimo tikimybe ir šios žalos dydžiu ir mastu. Lietuvos bankas, turėdamas pagrindą finansu rinkos funkcijos, kad nuotoliniu būdu naudojant ryšio priemones Lietuvos Respublikoje nelegaliai, tai yra neturint finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka suteiktos teisės arba kitaip pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, yra siūloma įsigyti arba pasirašyti finansinių priemonių, siūlomos ir arba teikiamos draudimo arba finansinės paslaugos, turi teisę: 1 duoti privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai siūlyti įsigyti arba pasirašyti finansinių priemonių, teikti draudimo ir arba finansines paslaugas; 2 duoti privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjui skubiai panaikinti galimybę pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai siūlyti įsigyti arba pasirašyti finansinių priemonių, teikti draudimo ir arba finansines paslaugas.

Lietuvos bankas, siekdamas atlikti šio straipsnio 7 dalyje nurodytus veiksmus, privalo pateikti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

  • Geriausios knygos japoniškos žvakidės
  • Pirkimo pardavimo akcijų bendrovė
  • Nepastovumo iškreiptos prekybos strategijos
  • Finansų rinkos: Forex rinka Kaip jau minėjome, Forex rinkos ir jos apimties didėjimas per pastaruosius 40 metų buvo įspūdingas.
  • Automatinis dienos prekybos robotas
  • Finansu rinku funkcija informacijos teikimas.
  • 5 pagrindinės finansų funkcijos - Vilniaus kredito unija
  • Svarbiausios finansų rinkos ir kaip jos veikia

Prašyme turi būti nurodytas įtariamą pažeidimą padariusio asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas finansu rinkos funkcijos jie žinomiįtariamų finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pobūdis ir numatomi veiksmai. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo momento.

Finansų rinkos rugpjūčio 1ąją savaitę . Svarbiausių rodiklių apžvalga

Lietuvos bankas, nesutinkantis su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi atmesti prašymą, turi teisę per 7 dienas apskųsti šią nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Lietuvos vyriausiasis administracinis žarnų pasirinkimo strategija turi išnagrinėti skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties ne vėliau kaip per 7 dienas.

finansu rinkos funkcijos

Lietuvos banko atstovai turi teisę dalyvauti nagrinėjant skundą. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl teismo leidimo išdavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą.

finansu rinkos funkcijos

Lietuvos bankas informaciją apie asmenis, kurie Lietuvos Respublikoje nelegaliai siūlo įsigyti arba pasirašyti finansinių priemonių, siūlo ir arba teikia draudimo arba finansines paslaugas, skelbia viešai ir praneša, kad minėtų asmenų veikla yra vykdoma nelegaliai.

Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai siūlyti įsigyti arba pasirašyti finansinių priemonių, teikti draudimo ir arba finansines paslaugas, panaikinimo užtikrinimo tvarką nustato Lietuvos bankas.

Pagal šio straipsnio ir straipsnio nuostatas Lietuvos bankui privaloma pateikti informacija apima ir informaciją, kuri sudaro banko paslaptį, komercinę paslaptį arba yra konfidenciali dėl kitų priežasčių.

finansu rinkos funkcijos

Lietuvos bankas konsultuoja Lietuvos banko atliekamos priežiūros kompetencijos klausimais ir imasi kitų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią finansu rinkos funkcijos finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams. Lietuvos bankas, nustatęs faktus, liudijančius galimai nusikalstamą veiklą, apie juos praneša atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

finansu rinkos funkcijos

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.