Prekybos sistemos tyrimų darbai


Užsakomieji darbai m. Valstybės teritorijų planavimo duomenų banko kaupimas ir duomenų rengimas. LR statybos ir urbanistikos ministerija. Darbo vadovė M. Parengti valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumento registro programinę įrangą su aiškinamuoju raštu. Parengti apskrities lygmens TPDR programinę įrangą su aiškinamuoju raštu.

uab straujos prekybos sistemos. ipanema.lt

Parengti savivaldybių lygmens programinę įrangą su aiškinamuoju raštu. Teritorijų planavimo dokumentų registro, užpildyto galiojančiais bei rengiamais teritorijų lanavimo dokumentų duomenimis, adaptavimas su Teritorijų planavimo duomenų banku. Teritorijų planavimo Bendrojo plano grafinių duomenų analizė ir modeliavimas. Teritorijų planavimo duomenų banko kūrimo ir vystymo strategijos mokslinis darbas, pritaikant tarptautinį patyrimą naudojant GIS technologijas.

Sukurti skaitmeninius tematinius žemėlapius ar atlikti kitas geoinformacinių sistemų kūrimo paslaugas pagal apskričių administracijų, savivaldybių ir kitų organizacijų užsakymus. LR apskričių administracijos, miestų ir rajonų savivaldybės. Darbo vadovė A. Sukurti Hidrografinės informacinės sistemos diegimo projektą ir duomenų bazės technologinį modelį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

KV Magistro darbų archyvas

Jaunų žmonių ir šeimų aprūpinimo būstu galimybių studija. Teritorijų planavimo normų sąvado sistemos programinė įranga ir jos naudojimo instrukcija.

prekybos sistemos tyrimų darbai

Kauno apskrities bendrojo planavimo programa. Kauno srities administracija. Darbo vadovė L. Keleivių srauto tyrimai Vilniaus keleivinio transporto maršrutuose ir maršrutinio tinklo formavimas. Vilniaus m. Vilniaus metropolinio regiono teritorijos integruoto pagrindo GIS formoje parengimas planavimo dokumentams rengti. LR aplinkos ministerija.

Darbo vadovė E. Eismo intensyvumo tyrimai ir srautų pasiskirstymo Alytaus gatvių tinkle analizė, sukuriant prekybos sistemos tyrimų darbai taksi stotelių sistemą. Alytaus m. Darbo vadovas G. Teritorijų planavimo duomenų banko vystymo, palaikymo ir naujų duomenų bazių kūrimo, šių duomenų integravimo su ES informacinėmis sistemomis, valstybės rengiamų prekybos sistemos tyrimų darbai planavimo dokumentų duomenų integravimo į teritorijų planavimo duomenų banko sistemą bei šių projektų aptarnavimo paslaugos.

Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijų planavimo 1-ojo etapo medžiagos tikslinimas pagal Lenkijos pateiktą medžiagą ir 42 bylų parengimas platinimui bei apsikeitimui su lenkų puse. Sukurti Zarasų rajono skaitmeninį turistinį žemėlapį. Zarasų rajono savivaldybė. Nustatyti transporto srautus Vilniaus miesto pagrindinėse miesto gatvėse, išanalizuoti srauto struktūrą, dinamiką ir sudaryti duomenų bazę.

Keleivių srauto tyrimai Klaipėdos keleivinio transporto maršrutuose ir maršrutinio tinklo formavimas. Klaipėdos m. Miškų ir saugomų teritorijų departamentas prie LR aplinkos ministerijos. Keleivių srauto analizė Šiaulių miesto keleivinio transporto maršrutuose ir maršrutinio tinklo formavimas, derinant valstybinių ir privačių vežėjų transporto priemonių darbą. Šiaulių m. LR dešimties didžiųjų miestų bendrųjų planų pagrindinio brėžinio grafinės dalies, skirtos visuomenei supažindinti, parengimas.

Teritorijų planavimo duomenų banko duomenų bazių atnaujinimo ir papildymo darbų bei Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano preliminarių sprendinių duomenų bazių kūrimo paslaugos. Utenos apskrities kempingų išdėstymo schema ir galimybių studija.

Valstybinis turizmo departamentas prie LR ūkio ministerijos. Utenos ir Telšių apskričių žemės naudojimo ir inžinerinės infrastruktūros skaitmeniniai žemėlapiai M Pietų Akcijos ir dvejetainiai opcionai regiono autoturizmo plėtros analizė ir jo įgyvendinimo galimybės.

Lietuvos Respublikos bendrųjų planų ir šalies miestų bendrųjų planų skaitmeninių žemėlapių ir jų duomenų bazių paruošimas publikavimui viešajame ir organizacijos tinkle. Subalansuotos Šiaulių miesto transporto sistemos pagrindimas ekologiniu aspektu ir pasiūlymai, neigiamo transporto poveikio aplinkai mažinimas atskirai detalizuojant miesto centrinę dalį.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba. Vilniaus miesto visuomeninio transporto darbo analizė ir pasiūlymai subalansuotai plėtrai.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano operatyviam planavimui vykdyti prekybos sistemos tyrimų darbai indikatorių specifikacijos projekto parengimas.

Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo monitoringas. Visuomeninio transporto Vilniaus miesto m. Joniškio miesto žemės naudojimo specialusis planas. Joniškio rajono savivaldybės administracija. Darbo vadovas P. Tinklų kolektoriuose išdėstymo analizė ir kompiuterinės programos sukūrimas kolektorių nuomos mokesčių skaičiavimui. Darbo vadovas A. Eismo trikdžių analizė ir jų poveikio ekonominis vertinimas.

prekybos sistemos tyrimų darbai

Elektrėnų rekreacinės — turistinės zonos Energolendo plėtros galimybių studija. Elektrėnų savivaldybė. Joniškio rajono transporto infrastruktūros plėtros galimybių studija. Varėnos rajono turizmo plėtros galimybių studija. Varėnos rajono savivaldybės administracija.

Vilniaus miesto inžinerinių komunikacijų kolektorių ir techninių koridorių nuomos mokesčio, eksploatavimo išlaidų analizė ir jų racionalus paskirstymas. Anykščių rajono turizmo plėtros galimybių studija. Valstybinis turizmo departamentas. Klaipėdos miesto transporto sektoriaus vystymo galimybių studija. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Eismo tyrimas ir optimizavimas Utenos mieste.

Utenos rajono savivaldybės administracija.

Detali paieška

Pasvalio miesto centrinės dalies eismo sąlygų gerinimas, pritaikant žmonėms su negalia: galimybių studija ir investicinis projektas. Pasvalio rajono savivaldybės administracija. Druskininkų miesto centrinės dalies parkų rekonstrukcijos galimybių studija.

prekybos sistemos tyrimų darbai

Paraiškų rengimo paslaugos pagal Lietuvos — metų Bendrojo programavimo dokumento 1. Atlikti paraiškos galimybių studijos pagal — metų bendrojo programavimo dokumento 1. Akmenės rajono savivaldybės administracija. Širvintų miesto gatvių galimybių studija.

  • Investuoti į bitcoin
  • triukšmo matavimai. ipanema.lt

Širvintų rajono savivaldybės administracija. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius. Rietavo savivaldybės turizmo plėtros galimybių studija. Valstybinis turizmo departamentas prie Prekybos sistemos tyrimų darbai ūkio ministerijos.

prekybos sistemos tyrimų darbai

Kelmės rajono teritorijos bendrasis planas. Kelmės rajono savivaldybės administracija. Pasvalio rajono savivaldybės turizmo plėtros galimybių studija. Tarptautinio paslaugų konkurso, skirto techninės dokumentacijos rengimui dėl Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus, konkursinės dokumentacijos parengimas. Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybių teritorijų bendrųjų planų parengimas. Alytaus rajono savivaldybės administracija. Alytaus rajono transporto infrastruktūros plėtros galimybių studija.

Ukmergės rajono savivaldybės turizmo plėtros galimybių studija. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Turizmo subalansuotos plėtros metodinės rekomendacijos savivaldybių lygmuo. Kauno miesto transportinio triukšmo tyrimai ir analizė.

Eismo ribojimo Vilniaus senamiestyje galimybių studija.

Labochema | Patikimas Jūsų laboratorijos tiekėjas

Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas. Akmenės rajono, Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų bendrieji planai. Geležinio Vilko ir Gerosios Vilties gatvių transportinio mazgo plėtros galimybių studija. Marijampolės miesto susisiekimo sistemos ir eismo saugos strategijos vystymo tyrimai.

Tauragės rajono savivaldybės ir Tauragės miesto teritorijų bendrieji planai. Tauragės rajono savivaldybės administracija. Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas. Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas. Molėtų rajono savivaldybės administracija. Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo prekybos sistemos tyrimų darbai parengimas. Radviliškio miesto bendrojo plano prekybos sistemos tyrimų darbai.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas. Telšių rajono savivaldybės administracija. Plungės miesto ir Plungės rajono akcijų pasirinkimo sandorių suma teritorijos bendrųjų planų parengimas.

Plungės rajono savivaldybės administracija. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patikslinimas. Telšių miesto bendrojo plano parengimas. Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas.

Darbo vadovas J. Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas. Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas.