Prekybos agentų sistema


Prekybos agento veikla: pagrindiniai sutarties aspektai Publikuota: Aiva Dumčaitienė. Tuo metu kyla daug ir įvairių klausimų. Iš praktikos pastebime, kad itin nerimaujama dėl finansinės atsakomybės, kylančios jau nutrūkus atstovavimo santykiams.

Užsiregistruok

Kas yra prekybos agentas? Prekybos agentu laikomas nepriklausomas asmuo, kurio pagrindinė ūkinė veikla — nuolat už atlyginimą tarpininkauti atstovaujamajam klientui sudarant sutartis ar sudaryti sutartis kliento vardu ir kliento sąskaita.

Prekybos agentas yra verslininkas, kuris pagal komercinio atstovavimo sutartį sudaro sutartis kliento arba savo vardu. Prekybos agentas taip pat gali tarpininkauti savo klientui - surasti reikiamus kontrahentus, dalyvauti derybose su jais ir pan.

Turintiems pagrindinį išsilavinimą, mokymosi trukmė — 3 metai. Kartu gimnazijos skyriuje įgyjamas vidurinis išsilavinimas. Mokosi: ekonomikos ir verslo, apskaitos, bendravimo psichologijos, verslo teisės, rinkodaros, profesinės etikos, logistikos pagrindų; naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, dirbti su elektroninės prekybos sistema; kaupti, apdoroti ir pateikti informaciją apie parduodamas prekes ir paslaugas, prekių įsigijimo ir atsiskaitymo už jas tvarką; sudaryti pirkimo prekybos agentų sistema pardavimo sutartis elektroninėje aplinkoje; taisyklingai kalbėti lietuvių ir užsienio kalbomis. Gebėjimai: dirba su elektroninės prekybos sistema, surenka, klasifikuoja bei elektroninėmis priemonėmis teikia klientui informaciją apie parduodamas prekes ir paslaugas; konsultuoja vartotojus darbo su elektroninės prekybos sistema klausimais, teikia informaciją apie prekių įsigijimą ir atsiskaitymą, sudaro ir vykdo  prekių ir paslaugų pirkimo bei pardavimo sutartis; dirba su verslui reikalinga programine įranga, tvarko verslo korespondenciją, naudojasi elektroninės prekybos teisiniais dokumentais.

Jei sutartį jis sudaro savo vardu, tai pagal sutartį su klientu pastarajam perduoda viską, ką įgijo vykdydamas pavedimą. Prekybos agentais nelaikomi juridinio asmens organai ir asmenys, turintys juridinio asmens organo teises ir pareigas, taip pat partneriai, veikiantys pagal jungtinės veiklos sutartį. Prekybos agentas ir klientas gali tarpusavio sutartyje nustatyti ir konkurenciją ribojančias sąlygas.

  1. Investavimas bitkoinas
  2. Studijų programos - Elektroninės prekybos agento mokymo programa
  3. Investuokite manos ifravim
  4. Elektroninės prekybos agentas | Šiaulių profesinio rengimo centras
  5. Bitcoin hash code

Tačiau svarbu, kad tokios sąlygos nepažeistų konkurencijos teisės normų. Sutartyje gali būti numatyta išlyga, suteikianti prekybos agentui išimtinę teisę atstovaujamojo vardu sudaryti sutartis tam tikroje teritorijoje ar su tam tikra vartotojų grupe, jeigu tokia išlyga nepažeidžia konkurencijos teisės normų.

Prekybos agento pareigos

Prieš pradėdamas veiklą, prekybos agentas privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę už galimą žalą, kurios gali būti atstovaujamajam ar tretiesiems asmenims dėl jo veiksmų.

Prekybos agento pareigos Prekybos agento ir kliento sutartį patariame sudaryti raštu, nors prekybos agentų sistema prekybos agentų sistema žodiniai susitarimai dėl komercinio tarpininkavimo. Tačiau tik sudarius sutartį raštu, galioja šios sąlygos, nustatančios: agento arba atstovaujamojo civilinės atsakomybės apribojimus arba visišką jos netaikymą; draudimą konkuruoti nutraukus sutartį; sutarties nutraukimo sąlyga; išimtines prekybos agento teises; prekybos agento teisės į atlyginimą priklausomybę nuo sudarytos sutarties įvykdymo.

prekybos agentų sistema

Prekybos agento ir kliento sutartis gali būti sudaryta apibrėžtam arba neapibrėžtam terminui. Jeigu sutartis buvo sudaryta apibrėžtam terminui ir šiam terminui pasibaigus šalys toliau vykdo savo teises ir pareigas, tai pripažįstama, kad sutartis atnaujinta neapibrėžtam terminui tokiomis pat sąlygomis. Prekybos agentas privalo sąžiningai ir rūpestingai vykdyti prekybos agentų sistema atstovaujamojo pavedimus ir protingumo kriterijų atitinkančias instrukcijas; būti lojalus atstovaujamajam ir veikti išimtinai dėl jo interesų; pranešti klientui apie sudaromas ar sudarytas sutartis; teikti bet prognozuojant dvejetainius variantus svarbią informaciją, susijusią su savo ir atstovaujamojo verslu; saugoti kliento komercines paslaptis tiek sutarties galiojimo metu, tiek ir jai pasibaigus; nekonkuruoti su atstovaujamuoju, jeigu ši sąlyga numatyta sutartyje; atlyginti klientui padarytus nuostolius; pasibaigus sutarčiai, grąžinti atstovaujamajam visus pastarojo perduotus dokumentus, turtą ir kitus daiktus, kuriuos gavo, vykdydamas sutartį.

prekybos agentų sistema

  • Prekybos agento samprata.
  • – Komisinių sistema
  • Вернувшись к столу, Ричард положил себе каши, а потом опустился возле Арчи на пол.

Pastebėtina, kad prekybos agentas iš esmės neprisiima jokios finansinės ar ekonominės rizikos tarpininkaudamas atstovaujamajam. Atstovaujamojo pareigos Atstovaujamasis privalo aprūpinti prekybos agentą reikiamais dokumentais ir informacija kainoraščiais, prekių pavyzdžiais, reklamine medžiaga, standartinėmis sutarčių sąlygomis ir t.

Viena iš kliento pareigų yra pranešti prekybos agentui apie sutikimą ar atsisakymą sudaryti konkrečią sutartį ar ją vykdyti, taip pat apie sutarties sąlygų pakeitimą ar papildymą. Taip pat svarbu, kad klientas nedelsdamas praneštų prekybos agentui apie sutarties, kurią prekybos agentas sudarė neturėdamas pavedimo, patvirtinimą ar nepatvirtinimą.

prekybos agentų sistema

Prekybos agentui atstovaujamasis moka sutartyje numatytą atlyginimą, suteikia agentui prekybos agentų sistema, būtiną komercinio atstovavimo sutarčiai vykdyti, paprastai apmoka ir visas išlaidas, susijusias su pavedimo vykdymu. Atlyginimo skaičiavimas Prekybos agentui atlyginimas dažniausiai mokamas už kiekvieną sėkmingai sudarytą sandorį, nepaisant to, ar sandorį sudarė agentas, ar pats atstovaujamasis, tačiau prekybos agento veiklos dėka.

Elektroninės prekybos agentas

Teisė į atlyginimą išlieka net jeigu tas sandoris buvo sudarytas pasibaigus atstovavimo santykiams. Sutartyje gali būti numatyta, kad prekybos agento atlyginimas priklauso nuo kliento pavedimo įvykdymo kokybės, arba kad prekybos agentas atlyginimą gauna tik tada, kai trečiasis asmuo įvykdo sudarytą sutartį.

Или же сила ее реальна. Но если судьба действительно существует, как тогда описать ее законами физики. - Я что-то не понимаю тебя, дорогая. - Я сама не понимаю. Как по-твоему, я стала такой, потому что Омэ в детстве сказал, что мне суждено отправиться в космос.

Jeigu prekybos agentas garantuoja atstovaujamajam, kad kita tam tikro sandorio šalis tinkamai įvykdys sutartį, tai prekybos agentas turi teisę gauti papildomą atlyginimą del credere. Pažymėtina, kad šalių susitarimas panaikinti tokią prekybos agento teisę negalioja. Teisė į papildomą atlyginimą del credere atsiranda tik nuo sandorio tinkamo įvykdymo.

prekybos agentų sistema

prekybos agentų sistema Paprastai atlyginimo dydis prekybos agento ir kliento sutartyje nurodomas konkrečia pinigų suma arba sudaryto sandorio vertės ar išieškotos sumos procentais. Jeigu prekybos agento atlyginimas sutartyje prekybos agentų sistema, prekybos agentui turi būti mokamas atlyginimas, kuris mokamas prekybos agentams, paskirtiems tokio agento veiklos vietoje, ir prekėms, numatytoms prekybos agento sutartyje, o jeigu tokios praktikos nėra, tai jam priklauso protingumo kriterijų atitinkantis atlyginimas, nustatomas atsižvelgiant į visus sandorio ypatumus.

Prekybos agentui taip pat turi būti atlygintos jo turėtos papildomos išlaidos, jeigu jų nepadengė kita sandorio šalis prekių vežimo, sandėliavimo, saugojimo, pakavimo išlaidos, sumokėti muitai ir kitokios rinkliavos bei mokesčiai ir t.

prekybos agentų sistema

Prekybos agentas turi teisę sulaikyti turimus atstovaujamojo daiktus ir teises į tuos daiktus patvirtinančius prekybos agentų sistema tol, kol atstovaujamasis su juo atsiskaitys. Nekonkuravimo susitarimas Prekybos agentas ir atstovaujamasis gali sutartyje numatyti, kad pasibaigus sutarčiai prekybos agentas ne daugiau kaip dvejus metus nekonkuruos su atstovaujamuoju.

Konkurencijos ribojimas gali būti apibrėžtas tik tam tikra teritorija ir prekių ar paslaugų rūšimis arba klientų grupe ir teritorija, kurios prekybos agentui buvo patikėtos.

prekybos agentų sistema

Jeigu sutartyje yra numatytas konkurencijos draudimas, prekybos agentas turi teisę į kompensaciją už visą konkurencijos draudimo laikotarpį. Kompensacijos dydis gali būti apibrėžiamas metine prekybos agento atlyginimo suma.

Kompensacija prekybos agentui Prekybos agentas taip pat turi teisę į kompensaciją, jeigu po sutarties nutraukimo atstovaujamasis turi esminės naudos iš dalykinių ryšių su klientais, kuriuos surado prekybos agentas ar su kuriais dėl prekybos agento veiklos žymiai padidėjo atstovaujamojo verslo mastas.

Успеха он может добиться лишь в том случае, если элементарные частицы объединятся в атомы в звездных катастрофах и не только породят жизнь и разум - возникшая жизнь достигнет духовного и технологического развития, позволяющего заняться преобразованием всего вокруг. "Словом, Бог, - вспоминала Николь разговор, - является высшим проектировщиком и инженером. Он создает свое творение и позволяет воспринять это чудо появившимся живым существам через миллиарды лет. prekybos agentų sistema - Есть одна вещь, которой я все-таки не понимаю, - сказала Николь двум Майклам и Симоне, когда вечер близился к концу. - Почему Бог создает столько вселенных ради одного эксперимента.

Vertinant, ar prekybos agentas turi teisę į kompensaciją, atsižvelgiama į visas aplinkybes, iš kurių sprendžiama, ar kompensacijos mokėjimas konkrečiu atveju atitinka teisingumo principą. Maksimalią kompensacijos sumą sudaro vidutinė metinė prekybos agento atlyginimo suma, apskaičiuota už visą sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu sutartis galiojo ne ilgiau kaip penkerius metus.

prekybos agentų sistema

Jeigu sutartis galiojo ilgiau nei penkerius metus, skaičiuojamas prekybos agentų sistema penkerių metų vidutinis metinis atlyginimas. Prekybos agentas netenka teisės į kompensaciją, jeigu jis per vienerius metus nuo sutarties pasibaigimo nepraneša atstovaujamajam apie ketinimą šią teisę įgyvendinti.

Pažymėtina, kad kompensacijos sumokėjimas nepanaikina prekybos agento teisės pareikšti reikalavimą atstovaujamajam dėl nuostolių, atsiradusių pažeidus sutartį, atlyginimo.