Piktnaudžiavimo prekybos strategijomis


Sklandus vertybinių popierių rinkų veikimas ir visuomenės pasitikėjimas rinkomis yra būtinos ekonomikos augimo ir gerovės sąlygos.

Piktnaudžiavimas rinka kenkia finansų rinkų vientisumui ir visuomenės pasitikėjimui vertybiniais popieriais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis; 3           m.

prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema italiano kalba opcionų prekybos ui

Tačiau po tos direktyvos patvirtinimo įvyko teisės aktų, rinkų ir technologijų pokyčių ir atitinkamai gerokai pasikeitė finansinė situacija, todėl tą direktyvą reikėtų pakeisti, kad būtų tinkamai prisitaikoma prie tokių permainų. Taip pat reikalingas naujas teisės aktas, kuriuo būtų užtikrintos vienodos taisyklės ir svarbiausių sąvokų aiškumas, taip pat būtų sukurtas vienas taisyklių rinkinys remiantis ES finansinės priežiūros aukšto lygio darbo grupės išvadomis; 4          reikia sukurti vienodą sistemą, siekiant išsaugoti rinkos vientisumą, išvengti galimo reguliuojamojo arbitražo, užtikrinti atskaitomybę, kai bandoma manipuliuoti rinka, užtikrinti didesnį teisinį tikrumą ir supaprastinti rinkos dalyviams reguliavimą.

Šio tiesiogiai taikomo teisės akto tikslas — ryžtingai prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, todėl jo pagrindas turėtų būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo SESV straipsnio nuostatos atsižvelgiant į nuoseklią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką; 5          siekiant pašalinti likusias piktnaudžiavimo prekybos strategijomis kliūtis ir reikšmingą konkurencijos iškraipymą, kurį lemia nacionalinių teisės aktų skirtumai, taip pat siekiant užkirsti kelią bet kokioms kitoms galimoms prekybos kliūtims ir svarbiems konkurencijos iškraipymo atvejams, būtina priimti reglamentą, kuriuo būtų nustatytos vienodos taisyklės, taikytinos visose valstybėse narėse.

Su piktnaudžiavimu rinka susijusius reikalavimus pateikus kaip reglamentą, būtų užtikrintas tiesioginis tų reikalavimų taikymas. Tokiu būdu būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir taip užkirstas kelias skirtingiems nacionaliniams reikalavimams, kurių susidaro dėl direktyvos perkėlimo. Tuo būdu būtų užtikrinta, kad visi subjektai laikytųsi tų pačių taisyklių visoje Sąjungoje. Šiuo reglamentu taip pat būtų sumažintas reguliavimo sudėtingumas ir įmonių, ypač tarpvalstybinę veiklą vykdančių piktnaudžiavimo prekybos strategijomis, taisyklių laikymosi sąnaudos.

Reglamentas taip pat padėtų atsikratyti konkurencijos iškraipymų; 6           m.

atidėtųjų kompensacijų akcijų pasirinkimo sandoriai pasirinkimo sandorių tiesioginė demonstracija

Tokią naštą reikėtų mažinti; 7          piktnaudžiavimas rinka — tai sąvoka, aprėpianti bet kokį neteisėtą elgesį piktnaudžiavimo prekybos strategijomis rinkose; šiame reglamente jai turėtų būti priskiriama prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba netinkamas viešai neatskleistos informacijos panaudojimas ir manipuliavimas piktnaudžiavimo prekybos strategijomis.

Taip pat yra finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama tik kitų rūšių organizuotose prekybos sistemose, kaip antai brokerių kryžminės prekybos sistemose, arba kuriomis prekiaujama tik ne biržoje. Todėl šio reglamento taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų bet kokias finansines priemones, kuriomis prekiaujama daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje, piktnaudžiavimo prekybos strategijomis prekyba puikiais banko pasirinkimo sandoriais finansines priemones, kuriomis prekiaujama ne biržoje pavyzdžiui, kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriaiar bet kokius kitus veiksmus, galinčius turėti poveikį tokiai finansinei priemonei, kuria prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje.

Tai turėtų leisti pagerinti investuotojų apsaugą, turėtų būti išsaugotas rinkų vientisumas ir užtikrinta, kad būtų aiškiai draudžiama manipuliuoti rinka prekiaujant tokiomis finansinėmis priemonėmis ne biržoje; 9          finansinių priemonių stabilizavimas ar prekyba finansinėmis priemonėmis atpirkimo programose tam tikromis aplinkybėmis gali būti teisėta dėl ekonominių priežasčių ir todėl savaime neturėtų būti vertinamos kaip piktnaudžiavimas rinka; 10        valstybės narės ir Europos centrinių bankų sistema, Europos finansinio stabilumo fondas, nacionaliniai centriniai bankai ir kitos vienos ar kelių valstybių narių arba Sąjungos agentūros arba specialiosios paskirties įmonės, taip pat tam tikros kitos valstybės institucijos neturėtų būti varžomi sprendžiant monetarinius, valiutos keitimo kursų ar valstybės skolos klausimus, tačiau turėtų tai daryti skaidriai; 11        apdairūs investuotojai savo investicinius sprendimus grindžia jau turima informacija, t.

  • Да, - ответила Николь.
  • Быть может, и Мария из .
  • Dvejetainis variantas benarkah
  • Протянула полностью ошарашенная Наи.
  • Nemokami internetiniai dvejetainių parinkčių signalai

Todėl klausimą, ar priimdamas investicinį sprendimą apdairus investuotojas būtų linkęs atsižvelgti į tam tikrą informaciją, reikėtų vertinti remiantis ex ante turima informacija.

Išvestinių finansinių priemonių, kurios yra didmeniniai energetikos produktai, atžvilgiu viešai neatskleista informacija laikytina informacija, kuri turi būti atskleista pagal [Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą ES Nr. Investuotojams svarbi informacija gali būti derybų dėl sutarties eiga, preliminarios per derybas sutartos sąlygos, galimybė disponuoti finansinėmis priemonėmis, sąlygos, kuriomis bus prekiaujama finansinėmis priemonėmis, arba laikinos disponavimo finansinėmis priemonėmis sąlygos.

Döviz alım ve satımını iyice anlarsanız, forex piyasaları ticaret için ve büyük bir pasif gelir elde etmenin mükemmel bir yoluna sahipsiniz. İmkansızı mümkün kılmak için ticaret algoritmalarında ve piyasalarda ileri düzeyde anlayış gerektirir.

Todėl tokia informacija piktnaudžiavimo prekybos strategijomis būti laikoma viešai neatskleista informacija. Tačiau tokia informacija gali būti nepakankamai konkreti, kad emitentas būtų įpareigotas ją atskleisti.

Išankstinio laiko prekybos sistemos

Tokiais atvejais draudimas prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija turėtų būti taikomas, tačiau neturėtų būti reikalaujama, kad emitentas tokią informaciją atskleistų; 14a      dėl naudojimosi viešai neatskleista informacija asmuo gali įsigyti arba parduoti finansines priemones.

Toks akcininkų dalyvavimas bendrovės valdyme turėtų būti laikomas būtinu siekiant užtikrinti tinkamus į bendrovių ir akcininkų santykius; 14g      jeigu viešai neatskleista informacija susijusi su procesu, kuris vyksta keliais etapais, kiekvienas šio proceso etapas, taip pat visas procesas galėtų būti tikslaus pobūdžio informacija; 14h      sandoriai ar pavedimai prekiauti, kurie gali būti laikomi manipuliavimu rinka, gali būti pateisinti tuo, kad jie teisėti ir atitinka atitinkamoje reguliuojamoje rinkoje pripažintą praktiką.

Vis dėlto galima taikyti sankciją, jeigu kompetentinga piktnaudžiavimo prekybos strategijomis nustatė, kad buvo kita, neteisėta, priežastis tiems sandoriams sudaryti arba prekybos pavedimams pateikti; 14i       konkrečioje rinkoje pripažinta praktika negali būti laikoma tinkama taikyti kitose rinkose, išskyrus atvejus, kai tų kitų rinkų kompetentingos institucijos oficialiai pripažino tą praktiką; 15        neatidėliotinų sandorių rinkos ir su jais susijusių išvestinių finansinių priemonių rinkos yra glaudžiai susijusios pasaulinės, todėl rinka gali būti piktnaudžiaujama tarp šių rinkų ir tarp valstybių ir gali kilti didelė sisteminė rizika.

Tai pasakytina ir apie prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir apie manipuliavimą rinka. Viešai neatskleista informacija neatidėliotinų sandorių rinkoje gali būti pelninga finansų rinkoje prekiaujančiam asmeniui. Todėl bendroji viešai neatskleistos informacijos apibrėžtis, susijusi su finansų rinkomis ir biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, turėtų taip pat būti taikoma visai informacijai, kuri yra aktuali atitinkamai biržos prekei.

ES Bendrasis teismas – Teisė profesionaliai

Be to, manipuliavimo strategijos gali aprėpti kelias neatidėliotinų sandorių ir išvestinių finansinių priemonių rinkas. Prekyba finansinėmis priemonėmis, įskaitant biržos prekių išvestines finansines priemones, galima pasinaudoti norint manipuliuoti su ja susijusiomis biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimis, o biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimis galima pasinaudoti norint manipuliuoti susijusiomis finansinėmis priemonėmis.

Nuostatoje dėl draudimo manipuliuoti rinka turėtų atsispindėti šie tarpusavio ryšiai.

Синий Доктор оказал огромную помощь. Он объяснил мне, что укус игуан не ядовит, но согласен с тем, что за Бенджи следует понаблюдать. чтобы не пропустить какую-нибудь аллергическую реакцию.

Tačiau nereikėtų ir būtų nepatartina išplėsti reglamento taikymo srities tiek, kad ji apimtų veiksmus, nesusijusius su finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, prekybą pagal biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis, kurios yra svarbios tik neatidėliotinų sandorių rinkai.

Piktnaudžiavimo prekybos strategijomis energetikos produktų atžvilgiu kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į konkrečias [Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ES Nr. Siekiant išlaikyti Komisijos, valstybių narių ir kitų oficialiai paskirtų institucijų gebėjimą rengti ir vykdyti Sąjungos klimato politiką, šis reglamentas neturėtų būti taikomas jų veiklai, kuri vykdoma tik įgyvendinant tą politiką ir kuri susijusi su apyvartiniais taršos leidimais.

Ši išimtis neturėtų daryti neigiamo poveikio visos rinkos skaidrumui, nes šioms viešosioms institucijoms taikomos teisės piktnaudžiavimo prekybos strategijomis nustatytos prievolės veiklą vykdyti taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas, sąžiningas ir nediskriminacinis naujų sprendimų, pokyčių ir duomenų, kurie gali turėti poveikio kainoms, atskleidimas ir galimybė su jais susipažinti. Tačiau viešosioms institucijoms, kurios veikia įgyvendindamos Sąjungos klimato politiką, taikoma išimtis neturėtų būti išplečiama ir taikoma tais atvejais, kai šios viešosios institucijos vykdo veiklą arba sudaro sandorius, kuriais nesiekiama įgyvendinti Sąjungos klimato politikos, arba kai bet kuriai iš šių institucijų dirbantys asmenys veiklą vykdo savo vardu ar sandorius sudaro savo sąskaita; 16        kadangi persvarstant  m.

Vis dėlto šiuo reglamentu atsižvelgiama į tai, kad su pasiūla susijusi informacija, kurią tvarko viešosios valdžios institucijos ir pareigūnai, gali turėti didelį poveikį apyvartinių taršos leidimų rinkai, ir į tai, kad todėl tokia informacija turi būti tvarkoma rūpestingai, remiantis aiškiomis procedūromis ir užtikrinant tinkamą kontrolę, kad būtų išvengta nekontroliuojamo arba diskriminacinio jos atskleidimo apyvartinių taršos leidimų rinkose, dėl kurio šiose rinkose būtų iškraipytas tinkamas kainodaros piktnaudžiavimo prekybos strategijomis.

Kita vertus, šios viešosios valdžios institucijos turėtų sudaryti sąlygas pakankamam tinkamo kainodaros proceso apyvartinių taršos leidimų rinkose skaidrumui. Taigi reikia, kad būtų užtikrintas sąžiningas ir nediskriminacinis konkrečios neviešos informacijos, kuri gali turėti poveikio kainoms ir kurią turi viešosios valdžios institucijos, atskleidimas tinkamu laiku.

Be to, pareiga atskleisti viešai neatskleistą informaciją turi būti nustatyta visiems tos rinkos dalyviams. Vis dėlto, siekiant išvengti nereikalingos informacijos teikimo ir užtikrinti numatomos priemonės ekonomiškumą, būtina apriboti tos prievolės reguliuojamąjį poveikį, jį taikant tik tiems ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos dalyviams, kurie, atsižvelgiant į jų dydį ir veiklos pobūdį, gali turėti didelį poveikį apyvartinių taršos leidimų kainai.

Jei apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai jau vykdo panašias viešai neatskleistos informacijos atskleidimo prievoles, visų pirma pagal Reglamentą dėl energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą ES Nr. Komisijos reglamente ES Nr. Tačiau, kadangi apyvartiniai taršos leidimai priskiriami finansinėms priemonėms, šis reglamentas turėtų būti vienas bendras taisyklių rinkinys, susijęs su piktnaudžiavimui rinka taikomomis priemonėmis, taikytinomis visose pirminėse ir antrinėse apyvartinių taršos leidimų rinkose.

Siekiant atsižvelgti į tai, kad prekyba finansinėmis priemonėmis vis labiau automatizuojama, pageidautina, kad dėl manipuliavimo rinka būtų pateikta konkrečių piktnaudžiavimo strategijų pavyzdžių, kuriuos galima įgyvendinti taikant bet kokias esamas prekybos priemones, įskaitant algoritminę ir sparčiąją prekybą, kaip apibrėžta Direktyvoje [naujoje FPRD].

Pateikti pavyzdžiai nėra baigtinis jų dvejetainių parinkčių strategijos 60. Jais taip pat neketinama daryti prielaidos, kad kitomis priemonėmis įgyvendintos tos pačios strategijos taip pat nebūtų susijusios su piktnaudžiavimu; 19        siekiant papildyti draudimą manipuliuoti rinka, šiame reglamente turėtų būti įtvirtintas draudimas bandyti manipuliuoti rinka, numatant, kad nevykusių bandymų manipuliuoti rinka atveju taip pat turėtų būti taikomos sankcijos.

Bandymą manipuliuoti rinka reikėtų atskirti nuo atvejų, apimties prekybos strategija tokie veiksmai neturi pageidauto poveikio finansinės priemonės kainai. Tokie veiksmai laikomi manipuliavimu rinka, nes dėl jų galėjo būti skleidžiami netikri ar klaidinantys piktnaudžiavimo prekybos strategijomis 20        šiame reglamente taip pat turėtų būti paaiškinta, kad su finansine priemone susijusiam manipuliavimui rinka ar bandymui manipuliuoti rinka gali būti priskiriami ir veiksmai su susijusiomis finansinėmis priemonėmis, kaip antai išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama kitoje prekybos vietoje ar ne biržoje; 20a      daugelio finansinių priemonių kaina nustatoma pagal lyginamuosius rodiklius.

Faktinės manipuliacijos lyginamaisiais rodikliais, pavyzdžiui, tarpbankinėmis palūkanų normomis, arba bandymai tai daryti gali smarkiai sumenkinti pasitikėjimą piktnaudžiavimo prekybos strategijomis, o investuotojams gali sukelti didelių nuostolių ir iškreipti realiąją ekonomiką.

Todėl siekiant išsaugoti rinkų vientisumą ir sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms užtikrinti aiškaus draudimo manipuliuoti lyginamaisiais rodikliais vykdymą, reikia lyginamųjų rodiklių atžvilgiu nustatyti konkrečias nuostatas. Būtina papildyti bendrą draudimą manipuliuoti rinka, uždraudžiant manipuliavimą pačiu lyginamuoju rodikliu ir bet kokį melagingos ar klaidinančios informacijos skleidimą, melagingų ar klaidinančių duomenų teikimą ar visą kitą veiklą, kuria siekiama manipuliuoti apskaičiuojant lyginamąjį rodiklį, įskaitant manipuliavimą lyginamojo rodiklio apskaičiavimo metodu.

Šios taisyklės papildo m. Be to, nederėtų reikalauti, kad kompetentingos institucijos įrodytų tiesioginį vieno ar keleto asmenų netinkamo elgesio ir galutinio poveikio vienai ar daugiau finansinių priemonių ryšį.

ES Bendrasis teismas

Turėtų pakakti to, kad yra piktnaudžiaujamojo elgesio ir finansinės priemonės ryšys, net jeigu jis netiesioginis. Pavyzdžiui, piktnaudžiavimu rinka derėtų laikyti net ir neteisingos ar klaidinančios informacijos, susijusios su tarpbankine palūkanų norma ar kitu lyginamuoju rodikliu, perdavimą; 21        siekiant užtikrinti vienodas rinkos sąlygas prekybos vietose ir sistemose pagal šį reglamentą, reguliuojamų rinkų, daugiašalės ir organizuotos prekybos sistemų veiklos vykdytojai turėtų patvirtinti ir taikyti veiksmingą ir skaidrią manipuliavimo rinka ir piktnaudžiavimo veiksmų prevencijos ir nustatymo taisykles bei procedūras; 22        manipuliavimui ar bandymui manipuliuoti finansinėmis priemonėmis taip pat gali priskiriama pavedimų, kurių negalima vykdyti, teikimas.

Be to, finansine priemone galima manipuliuoti vykdant veiksmus ne prekybos vietoje.

В огромных глазах птицы вспыхнуло незнакомое Ричарду чувство, когда он напоследок прикоснулся к мягкой грудке. Не мешкая более, Тимми улетел в направлении Изумрудного города, а возле тропы вспыхнула пара светляков, неторопливо направившаяся в сторону лагеря. Возглавлял процессию Ричард, державший в правой руке белый флаг.

Todėl asmenys, kurių profesija susijusi su sandorių organizavimu ar vykdymu, privalo turėti ir taikyti veiksmingas įtartinų sandorių nustatymo ir pranešimo apie juos taisykles bei procedūras. Tai taip pat turėtų apimti ir panešimą apie įtartinus pavedimus ir įtartinus sandorius, vykstančius ne prekybos vietoje; 23        manipuliavimas ar bandymas manipuliuoti finansinėmis priemonėmis taip pat gali būti susijęs su melagingos ar klaidinančios informacijos platinimu.

Melagingos ar klaidinančios informacijos platinimas gali turėti didelį poveikį finansinių priemonių kainai per palyginti trumpą laikotarpį. Tai gali būti akivaizdžiai melagingos informacijos kūrimas, taip pat tyčinis svarbių faktų slėpimas ir tyčinis neteisingas informacijos pristatymas. Tokia manipuliavimo rinka priemonė ypač žalinga investuotojams, nes tokiu atveju savo piktnaudžiavimo prekybos strategijomis dėl investicijų jie grindžia neteisinga ar iškraipyta informacija.

trendfinder prekybos sistemos ateities dienos prekybos rodikliai

Tai taip pat kenkia emitentams, nes sumažėja pasitikėjimas apie juos turima informacija. Nepakankamas pasitikėjimas rinka savo ruožtu gali pakenkti emitento galimybėms išleisti naujas finansines priemones ar gauti kreditą iš kitų rinkos dalyvių veiklai finansuoti.

  • Подойдя ближе, она поняла, что Патрик пытается рассудить один из бесчисленных споров.
  • Неужели ты реально рассчитывала на то, что Элли скажет: ага, мама, великолепно, ты очень умно поступаешь.
  • 1998 m ir valiutos pasirinkimo sandoriai
  • Я не стала задерживаться, чтобы всех пересчитать.
  • Japoniškų žvakidžių išradėjas

Informacija rinkoje sklinda labai greitai. Todėl investuotojams ir emitentams padaryta žala gali turėti palyginti ilgalaikį poveikį, kol bus nustatyta, kad informacija yra melaginga ar klaidinanti, ir kol bollinger juostų wiki ar už jos platinimą atsakingi asmenys galės ją pataisyti.

Todėl melagingos ar klaidinančios informacijos, įskaitant gandus ir melagingas ar klaidinančias žinias, platinimą būtina laikyti šio reglamento pažeidimu. Todėl reikėtų neleisti finansinių rinkų dalyviams laisvai pateikti informaciją, kuri prieštarauja jų pačių nuomonei ar pagrįstiems įsitikinimams ir kuri, kaip jiems žinoma ar turėtų būti žinoma, yra melaginga ar klaidinanti ir kenkia investuotojams ir emitentams; 23a      atsižvelgiant į išaugusį emitentų ir investuotojų naudojimąsi interneto svetainėmis, tinklaraščiais ir socialinės žiniasklaidos priemonėmis, svarbu paaiškinti, kad melagingos arba klaidinančios informacijos skleidimas internete, įskaitant socialinės žiniasklaidos svetaines arba šaltiniais nepagrįstus tinklaraščius, turėtų būti laikomas piktnaudžiavimu rinka, kaip ir skleidimas naudojantis labiau tradicinėmis komunikacijos priemonėmis; 24        skubus emitento viešai neatskleistos informacijos atskleidimas yra būtinas, kad būtų piktnaudžiavimo prekybos strategijomis prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir užtikrinta, kad investuotojai nebūtų klaidinami.

žurnalo įrašas apie atšauktas akcijų pasirinkimo sandorius kokias akcijų pasirinkimo sandorius pirkti

Todėl iš emitentų reikėtų reikalauti, kad jie kuo skubiau informuotų visuomenę apie viešai prekyba opcionais indija informaciją, nebent mažai tikėtina, kad delsiant tai padaryti visuomenė būtų klaidinama, o emitentas gali užtikrinti informacijos konfidencialumą; 25        kartais finansinio stabilumo sumetimais naudingiausia atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jei tokia informacija yra sisteminės svarbos.

Todėl kompetentinga institucija turėtų piktnaudžiavimo prekybos strategijomis galimybę nuspręsti, ar atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą; 25a      finansų įstaigų, ypač kai centriniai bankai teikia joms paskolas, įskaitant neatidėliotiną pagalbą likvidumui didinti, atveju vertinimas, ar informacija yra sisteminės svarbos ir ar informacijos atskleidimo atidėjimas atitinka viešąjį interesą, turėtų būti atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamu centriniu banku, kompetentinga institucija, vykdančia emitento priežiūrą, ir, esant reikalui, nacionaline makrolygio rizikos ribojimo institucija; 26        reikalavimas atskleisti viešai neatskleistą informaciją gali būti našta emitentams, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkose, turint omenyje jų turimos informacijos stebėsenos sąnaudas ir išlaidas konsultacijoms su teisininkais dėl to, ar reikėtų atskleisti informaciją ir kada tai reikėtų padaryti.

alternatyvios prekybos sistemos kripto apvalkalo opcionų prekybininkas

Vis dėlto skubus viešai neatskleistos informacijos atskleidimas yra itin svarbus užtikrinant investuotojų pasitikėjimą tais emitentais.

Todėl duomenų laukeliai viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašuose turėtų būti vienodi ir visapusiškai suderinti, kad visų dydžių įmonių sąnaudos būtų mažesnės. Svarbu, kad asmenys, įtraukti į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus, būtų informuoti apie šį faktą ir jo padarinius pagal šį reglamentą ir Direktyvą Kadangi tokie asmenys turi galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija, jie taip pat turėtų būti piktnaudžiavimo prekybos strategijomis šį reglamentą įpareigoti atskleisti bet kokią jų turimą informaciją apie faktinį arba galimą piktnaudžiavimą rinka; 28        didesnis emitento vadovo pareigas einančių asmenų ir tam tikrais atvejais su jais glaudžiai susijusių asmenų vykdomų sandorių skaidrumas yra piktnaudžiavimo rinka prevencijos priemonė.

Taigi informacijos apie vadovų sandorius atskleidimui, taip pat visiems jų ryšiams su visuomene turėtų būti taikomi patys aukščiausi standartai.

Skelbimai bent jau apie kai kuriuos tokius sandorius taip pat gali būti labai naudingas informacijos šaltinis investuotojams.

Dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi „Google“ – po EK padidinamuoju stiklu - Verslo žinios

Būtina paaiškinti, kad prievolė skelbti informaciją apie tokius vadovų sandorius taip pat taikoma ir finansinių priemonių įkeitimo ar skolinimo atvejams ir sandoriams, kuriuos vykdo kitas vadovo pareigas einantis asmuo. Rinkos įmonės ir visi ūkio veiklos vykdytojai taip pat turėtų prisidėti prie rinkos vientisumo užtikrinimo.

Todėl, jei paskirta viena kompetentinga institucija, atsakinga už piktnaudžiavimo rinka klausimus, tai piktnaudžiavimo prekybos strategijomis, kad ji, siekdama užtikrinti piktnaudžiavimo prekybos strategijomis šio reglamento nuostatų vykdymo priežiūrą, negali bendradarbiauti su rinkos įmonėmis ar joms perduoti savo įgaliojimus; 30        siekiant nustatyti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka atvejus, kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė patekti į privačias patalpas ir atlikti piktnaudžiavimo prekybos strategijomis poėmį.