Ginklų prekybos sistema


ginklų prekybos sistema

Medžiotojų ir sportinio šaudymo atstovų šaunamiesiems ginklams ir jų dalims bei šaudmenims yra taikomos supaprastintos procedūros. Spręsdamos, ar suteikti eksporto leidimą, ES šalys privalo apsvarstyti šiuos aspektus: tarptautinius susitarimus ir nacionalinę užsienio ir saugumo politiką.

ginklų prekybos sistema

Visų pirma atsižvelgiama į šiuos kriterijus: ar yra pavojus, kad numatomas gavėjas numatomas eksportuoti ginklų prekybos sistema technologijas ar įrangą panaudos agresijos tikslais prieš kitą šalį arba naudodamas jėgą pareikš teritorines pretenzijas; ar yra pavojus, kad karinės technologijos arba įranga perkančiojoje šalyje bus naudojamos ne pagal paskirtį ar pakartotinai eksportuotos nepageidaujamomis sąlygomis.

ES šalys atsisako suteikti eksporto leidimą, jei pareiškėjas yra teistas už nusikalstamą veiką.

ginklų prekybos sistema

Be to, jos panaikina, sustabdo, pakeičia arba atšaukia eksporto leidimą, jei nebevykdomos jo suteikimo sąlygos. Reglamentas netaikomas senoviniams ar deaktyvuotiems šaunamiesiems ginklams ir šaunamiesiems ginklams, skirtiems ginkluotosioms pajėgoms ar policijai.

ginklų prekybos sistema

Reglamentas taikomas nuo m. Juo nustatomos taisyklės, kaip šalys turi kontroliuoti ir reguliuoti neteisėtą prekybą šaunamaisiais ginklais, užkirsti kelią nusikaltimams, juos tirti ir traukti baudžiamojon atsakomybėn neteisėtoje veikloje dalyvaujančius asmenis, nevaržant teisėtos prekybos šaunamaisiais ginklais. Daugiau informacijos žr.

ginklų prekybos sistema