Ženklas prekybos sistema


MARKETINGO AUDITAS

Apie autorių prẽkės žénklas, prẽkių žénklas, vienas pramoninės nuosavybės objektų, apibrėžiamas kaip bet koks žymuo, kurio paskirtis yra atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Prekės ženklo pagrindinė funkcija — suteikti vartotojui juo pažymėtų prekių ir arba paslaugų identiškumo garantiją.

ženklas prekybos sistema dvejetainio skambučio pasirinkimo delta formulė

Prekės ženku gali būti žodžiai, asmenų pavardės ir vardai, meniniai pseudonimai, įmonių pavadinimai, šūkiai, raidės ir skaitmenys, piešiniai, emblemos; erdvinės formos gaminių išorinis vaizdas, jų pakuotė ar talpyklosspalva, spalvų derinys ar jų išdėstymas, bet koks minėtų žymenų derinys.

Prekės ženklo savininkas gali būti fizinis ir juridinis asmuo ar asmenų sąjunga asociacija, susivienijimas, konsorciumas ir kita.

Ekologiniai ženklai užtikrina, kad buvo laikomasi tam tikrų principų produkto gamybos ir platinimo metu, t. Panašaus tipo ženklinimo sistemos, vadinamos Sąžiningos prekybos ženklais, yra orientuotos ne tik į aplinkos, bet ir socialinius bei ekonominius aspektus visoje produkto tiekimo grandinėje. Šie principai yra bendri visoms Sąžiningą prekybą sertifikuojančioms organizacijoms, nors būdai ir metodai, kaip šie principai pasiekiami, ir gali skirtis. Be to, didžioji dalis organizacijų orientuojasi ir į skirtingus sertifikuojamus produktus ar kilmės šalis.

Skiriamoji identifikacinė funkcija sudaro ne tik prekės ženklo esmę, bet ir jo apsaugos pagrindą. Prekės ženklo teisinės apsaugos pagrindiniai principai: prekės ženklo registracija, prekės ženklo apsaugos teritorinis pobūdis, prekės ženklo apsauga galioja tik toms prekėms ir arba paslaugoms, ženklas prekybos sistema žymėti jis yra įregistruotas vadinamasis specifikacijos principas.

  • prekės ženklas - Visuotinė lietuvių enciklopedija
  • CE ženklinimas – Vikipedija

Prekės ženklo apsauga grindžiama principu pirmas laike, pirmas teisėje, kurio esmė yra arba pirmumas registruojant prekės ženklą, arba pirmumas pradedant jį naudoti. Daugumoje valstybių registracija yra privaloma tam, kad ženklui toje konkrečioje valstybėje būtų suteikta apsauga išimtinių teisių pagrindu.

\

Kai kuriose jurisdikcijose prekės ženklas gali būti saugomas kvalifikuoto naudojimo pagrindu neatliekant jokių registravimo formalumų pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Austrijoje, Danijoje, Vokietijojebet ir šiuo atveju rekomenduojama įregistruoti prekės ženklą, nes kilus ginčui gali būti ypač sunku įrodyti neįregistruoto prekės ženklas prekybos sistema naudojimą ir tokio naudojimo mastą.

Prekės ženklo apsauga gali būti garantuojama tarptautiniu, regioniniu arba nacionaliniu lygiu. Pagrindiniai tarptautiniai teisės aktai yra Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo paskutinį kartą peržiūrėtapapildytaLietuva prisijungė ; Paryžiaus konvencija ir Pasaulio prekybos organizacijos Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba Lietuva prisijungė stodama į Pasaulio prekybos organizaciją.

ženklas prekybos sistema kokia yra didel siena prekyboje kriptografija

Prekės ženklo tarptautinę registraciją reglamentuoja Madrido sutartis dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos persvarstyta, iš dalies pakeista ir papildyta ir Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolas Lietuva prisijungė Šias tarptautines sutartis administruoja Pasaulinė intelektinės nuosavybės apsaugos organizacija.

Europos Sąjungos pagrindiniai dokumentai prekės ženklo srityje yra Europos Sąjungos Tarybos direktyva dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo kodifikuota redakcijaTarybos reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo kodifikuota redakcijanuo apima ir Lietuvą.

ženklas prekybos sistema juodosios dėžės prekybos sistemos reikšmė

Europos Sąjungoje prekės ženklus registruoja Vidaus rinkos derinimo tarnyba būstinė Alicantėje. Nacionaliniu lygiu prekės ženklai registruojami kreipiantis į atitinkamą tos šalies instituciją Lietuvoje — į Valstybinį patentų biurą, įkurtąPrekės ženklo apsauga galioja tik tos prekybos patarimų strategijos teritorijoje.

ženklas prekybos sistema kario prekybos dienos prekybos strategija

Už neteisėtą prekės ženklo naudojimą gali būti taikoma civilinė, baudžiamoji ar administracinė atsakomybė. Prekės ženklai pradėti naudoti viduriniais amžiais, kai iš amatininkų ir pirklių gildijų narių buvo reikalaujama pažymėti savas prekes. Pirmasis su prekės ženklu susijęs įstatymas priimtas Prancūzijoje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę priimtas Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas.

ženklas prekybos sistema krepšelio prekybos sistema nse

Nuo prekės ženklo teisinę apsaugą, registraciją ir naudojimą reglamentuoja Prekių ženklų įstatymas priimtas ; pakeistas Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir prisijungus prie Bendrijos prekių ženklų sistemos. Pagal šį įstatymą, žymuo nepripažįstamas prekės ženklu, jei neturi jokio skiriamojo požymio, žymi arba nurodo tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, vertę, geografinę kilmę, paslaugų teikimo laiką ženklas prekybos sistema kitas ženklas prekybos sistema ar paslaugos charakteristikas, jei gali suklaidinti visuomenę pavyzdžiui, dėl prekės rūšies, kokybėsprieštarauja dorovei, visuomenės normoms, sudarytas tik iš geografinės nuorodosLietuvos Respublikos oficialiojo ar tradicinio trumpojo valstybės pavadinimo, herbo, vėliavos ar juos mėgdžiojantis, taip pat sudarytas iš garantinių ir prabos ženklų, antspaudų, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklų jei nėra oficialaus leidimo juos naudoti ženkleyra didelės vertės simbolis, ir kai kuriais kitais atvejais.