Cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas,


Dirvožemis susiformavęs prasto nusausinimo sąlygomis pelkėse, šlapynėse ar plynėse.

  1. Buivolų prekybos strategija
  2. EU Zoo Inquiry - Lithuania by BornFree - Issuu
  3. Словом, Николь ощутила усталость, прежде чем они добрались до остановки.
  4. Dvejetainis projektas iq opcijos dvejetainių opcionų prekybos strategija
  5. Оказавшись вместе с Николь у двери.

Integravimas Integravimo lygis egzistuojančių ekosistemų vertinimuose skiriasi, bet dažnai papuola į: i kombinavimą, ii interpretavimą ir iii žinių komunikavimą tarp skirtingų disciplinų. Pavyzdžiui integravimas gali fokusuotis į biofizinius elementus; integruoti ekosistemos būklę į tos ekosistemos teikiamas paslaugas pvz.

MaES vertinimo modelis. Kiti praplėtė integravimą ir įtraukė socioekonominę informaciją, kurią susiejo su žmonių gerove pvz. MA ir senųjų vietinių gyventojų bei vietinių žiniomis pvz. Keli vertinimo praktikai vartojo integravimo sąvoką, kalbėdami apie suinteresuotų šalių įtraukimą į vertinimo procesą ir bendrą įdiegiamą valdymo struktūrą. Integruoto modeliavimo modelis Šią grupę sudaro modeliavimo įrankiai sukurti specialiai ekosisteminių paslaugų modeliavimui ir kartografavimui.

Jie gali įvertinti daugelio paslaugų kompromisus ir scenarijus. Integruoto modeliavimo modeliai naudoja GIS programinę įrangą darbui su erdviniais duomenimis ir žemėlapių kūrimui. Jie gali būti kaip komercinių arba atvirų programinės įrangos paketų cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas, savarankiškas įrankis arba internetinė programa. Jie yra sukurti, kad padėtų tyrėjams atlikti ekosisteminių paslaugų vertinimą ir įgalintų sprendimų priėmėjus įvertinti kompromisus, susijusius su alternatyviais valdymo pasirinkimais ir identifikuoti zonas, kur investiciją į natūralųjį kapitalą gali paskatinti žmonių vystymąsi ir ekosistemų apsaugą.

Intensyvinimas Žemės panaudojimo intensyvinimas siekia pagausinti ekosisteminių paslaugų produkciją pvz. Pasiekti šiam tikslui dažnai didinamas poveikis žr. Kad būtų padidintas auginamų kultūrų derlius, taikoma daugybė metodų, dažnai net jų kombinacijos, pavyzdžiui, veisimas, laistymas, organinis ir neorganinis tręšimas, žaliosios trąšos ir antsėlis, parazitų ir piktžolių tvarkymas, sėjomaina ir pūdymo laikotarpio mažinimas. Išsaugojimas Natūralių resursų saugojimas, gerinimas ir tvarus naudojimas dėl dabartinių ir ateities kartų.

Kartografavimas Grafinis procedūros, proceso, struktūros ar sistemos atvaizdavimas, kuris pavaizduoja skirtingų komponentų išsidėstymą ir ryšius tarp jų, bei stebi energijos, prekių, informacijos, medžiagų, pinigų, personalo ir kt. Kaštų — efektyvumo analizė Vertinimo metodas, kai identifikuojamas mažiausiai kaštų reikalaujantis pasirinkimas, kuris pasiekia tam tikrą tikslą.

Kelionių išlaidos Atskleistų teikiamų pirmenybių metodas, kuris matuoja poreikį naudotis tam tikra vieta gamtoje. Šiam metodui naudojami kelionių į tą vietą išlaidų ir dažnumo duomenys. Kompromisas Ekosisteminių paslaugų kompromisai kyla dėl valdymo pasirinkimų. Tokie pasirinkimai gali pakeisti ekosisteminių paslaugų tipą, gausumą ir santykinį jų derinį.

Kompromisai atsiranda, kai vienos ekosisteminės paslaugos ištekliai sumažėja, dėl padidėjusių kitos ekosisteminės paslaugos išteklių. Kai kuriais atvejais kompromisai gali būti pasirinkimai, bet dažnai kompromisai atsiranda nežinant, kad jie vyksta. Koncepcinis modelis Koncepciniai ekosistemų paslaugų modeliai apibūdina sisteminę sąveiką tarp žmonių ir gamtos. Jie gali būti ekosisteminių struktūrų ir funkcijų arba lemiamųjų veiksnių ir spaudimų iliustracijos.

Koncepciniai modeliai gali taip pat apibūdinti įvairių ekosisteminių paslaugų kiekybinio įvertinimo būdų sudėtingumą. Konkurencija Kai vienos ekosisteminės paslaugos naudojimas užkerta kelią ja naudotis kitiems.

Nekonkuruojančios ekosisteminės paslaugos ar brokeriai pateikia prognozę naudą vienam žmogui, bet nesumažina naudos kitiems. Konsultacinis vertinimas Šis terminas apima įvairias technikas ir įrankius, įtraukiančius ir įgalinančius ne mokslinius dalyvius. Šie metodai skaidriai ir atvirai skatina suinteresuotas šalis ir piliečius suformuoti nuomonę apie tai, kurioms ekosisteminėms paslaugoms skirtų pirmenybę, Korporatyvinė ekosisteminių paslaugų apžvalga Struktūruota metodologija, kuri padeda privataus sektoriaus sprendimų priėmėjams išvystyti strategijas, padedančias suvaldyti verslo rizikas ir galimybes, atsirandančias dėl kompanijos priklausomybės ir įtakos ekosistemoms.

Pripažįstama, kad kraštovaizdžiai keičiasi su laiku ir yra žmogaus veiklų ir gamtos rezultatas. Kraštovaizdis, turėtų būti suprantamas kaip visuma, o gamtos ir kultūriniai komponentai yra vertinami kartu, o ne atskirai. Kraštovaizdžio metrika Kraštovaizdžio metrika apima kraštovaizdžio struktūros matematinę kompoziciją ir konfigūraciją.

cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Ne tik erdvinės, bet taip pat laikinės procesų savybės, kurios gali būti apibūdinamos kiekybiškai įvertinant kraštovaizdžio struktūrą. Kultūrinės ekosisteminės paslaugos Visi nematerialūs ir paprastai nevartojami ekosistemų rezultatai, darantys įtaką žmonių fizinei ir psichinei būklei. Kultūrinėmis ekosisteminėmis paslaugomis yra visų pirma laikoma fizinė aplinka, vietos ar situacijos, dėl kurių pasikeičia žmonių fizinė ar psichinė būklė, ir kurio savybės iš esmės priklauso nuo gyvų procesų; jie gali apimti vieną rūšį, buveinę ir visą ekosistemą.

cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Aplinka gali būti pusiau natūrali arba natūrali t. CICES išskiria aplinką, kuri palaiko sąveikas naudojamas fiziniam aktyvumui, kaip kad žygiavimas ir žvejyba, ir intelektualines arba protines sąveikas, kurios apima analitinius, simbolinius ir reprezentacinius užsiėmimus. Dvasinė ir religinė aplinka taip pat pripažįstama. Kultūrinis kraštovaizdis Kultūrinės savybės, kurios yra bendras gamtos ir žmogaus rezultatas Laiko sąnaudų vertinimas Šis metodas įvertina ekosisteminės paslaugos vertę, tiesiogiai klausiant žmonių, kiek laiko jie norėtų investuoti, kad pasikeistų ekosisteminės paslaugos kokybė, kiekybė arba išsaugojimo planas.

Mastelis erdvinis ir laikinis Reiškinio ar stebėjimo fizinė dimensija erdvėje arba laike. Modelis Struktūra, kuri apima ryšius tarp nustatytų prielaidų, sąvokų ar praktikų, kurios nustato metodą, kaip pasiekti nusistatytų tikslų arba uždavinių. Modelis mokslinis Supaprastinta sudėtingos sistemos arba proceso reprezentacija, įtraukiant esminius elementus.

Šveicarijos gyvūnų apsaugos potvarkis, Tierschutzverordnung CBD Tarptautinės prekybos nykstančiomis rūšimis konvencija EAZA Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacija EEP Europos nykstančių rūšių veisimo programa ESB

Mokėjimai už ekosistemines paslaugas Sąlyginiai mokėjimai, siūlomi paslaugų tiekėjams pvz. Naratyvo vertinimas Naratyvo metodų tikslas yra suprasti ir apibūdinti gamtos svarbą ir jos teikiamą naudą žmonėms savais žodžiais.

Naudojant naratyvo metodą, leidžiama tyrimo dalyviams tam tikros vietos gyventojams, tam tikrų išteklių naudotojams arba tam tikros problemos suinteresuotoms šalims artikuliuoti ekosisteminių paslaugų vertybes savomis istorijomis ir tiesioginiais veiksmais verbaliai ir vizualiai.

biologinės - Traducción al español – Linguee

Natūralaus kapitalo apskaita Būdas tvarkyti informaciją apie natūralų kapitalą, kad natūralaus turto būsena ir tendencijos galėtų būti dokumentuojamos ir sprendimų priėmėjų vertinamos sistemiškai. Natūrali pieva Pieva, kuri egzistuoja tik natūraliomis sąlygomis krituliai, gaisrai, laukiniai žolėdžiai, dirvožemio sąlygos ir be jokio žmogaus įsikišimo pjovimo ar ganymo.

Toks pievų tipas dažniausiai aptinkamas stepėse ir savanose. Natūralus kapitalas Gamtos elementai, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai kuria vertę žmonėms. Tai apima ekosistemas, rūšis, gėlą vandenį, žemę, mineralus, orą ir vandenynus, bei natūralius procesus ir cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas.

biologinės - Traduction française – Linguee

Terminas yra dažnai naudojamas kaip natūralaus turto sinonimas, bet dažnai turima omeny tam tikras komponentas. Nauda Teigiamas gerovės pokytis, įgyvendinus norus ir poreikius. Naudos perkėlimas Įvertinamos ekonominės vertybės, perkeliant egzistuojančias naudos vertes iš jau atliktų tyrimų kitoms vietovėms ar problemoms. Neapibrėžtumas Tam tikros sąlygos ar tendencijos pvz.

Neapibrėžtumas gali atsirasti dėl informacijos stokos arba dėl nesutarimo, kas yra ar gali būti žinoma.

cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Neapibrėžtumas gali būti labai įvairiuose šaltiniuose, nuo kiekybiškai įvertinamų duomenų paklaidų iki neaiškiai apibrėžtų terminų arba žmogaus cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas kodėl darbuotojams suteikti akcijų pasirinkimo sandorius. Neapibrėžtumas gali būti nurodomas kiekybiniais būdais pvz.

Nepiniginis vertinimas Procesas, kurio metu žmonės išreiškia svarbą ar teikiamą pirmenybę gaunamai ekosisteminei paslaugai ar jų teikiamai naudai, ne piniginiais vienetais o kitais būdais. Nuolatinės pievos Natūralus pagrinde stepių zonos arba ūkinis ir paprastai neariamas dirvožemis su žolių danga. Operacionalizavimas Procesas, kai sprendimų priėmėjai panaudoja sąvokas. Organinis dirvožemis Dirvožemis, kurio sluoksnių storis sudarytas iš organinio dirvožemio yra didesnis, nei storis iš mineralinių sluoksnių.

Макс, как ты думаешь, с тобой ничего не случится, если мы отложим этот разговор до утра. Я очень устала. - Безусловно. Но только сперва скажи своему мужу, что, по-моему, нам пора предпринять нечто непредсказуемое, например, отправиться пешком по тоннелю назад в логово октопауков.

Pagrindinis erdvinis vienetas Mažiausias erdvinis vienetas kartografavimo projekte, kuriame yra vertinami jo koncepcinio modelio elementai. Cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas šio vieneto dydis vadinamas erdvine rezoliucija. Pakopinis metodas Metodų klasifikacija pagal detalumą ir sudėtingumą, tam kad būtų galima geriau pasirinkti metodą.

Skirtingų pakopų buvimas ir integravimas įgalina ekosisteminių paslaugų vertinimams naudoti metodus, kurie atitinka poreikius ir turimus išteklius. Palaikančiosios paslaugos Ekologiniai procesai ir funkcijos, kurie yra reikalingi gauti galutinei ekosisteminei paslaugai.

Linguee Apps

Papildomi sisteminiai poveikiai Ne ekosistemomis paremti antropogeniniai poveikiai ekosisteminėms paslaugoms, pavyzdžiui, trąšos, energija, pesticidai, technika, darbo jėga arba žinios žmonių paveiktose žemės naudojimo sistemose. Pašalinamumas Pašalinamumas atsiranda jei yra tokios institucijos ar technologijos, kurios neleidžia individams arba grupėms pasinaudoti tam tikromis paslaugomis ar produktais. Paslaugą teikiantis vienetas Žr.

Paslaugas apjungiančios zonos Tai apjungianti zona tarp ne šalia esančių ekosistemines paslaugas teikiančios ir naudą gaunančios zonos. Apjungiančios zonos savybės daro įtaką naudos perdavimui.

Applications Linguee

Paslaugas teikiančios zonos Erdvinis vienetas, kuriame teikiama tam tikra ekosisteminė paslauga. Paslaugos naudą gaunančios zonos Erdvinis vienetas, kuriame yra gaunamas ekosisteminių paslaugų srautas.

Tai yra erdviškai išsidėsčiusių žmonių grupės, kurie gauna naudą iš tam tikros ekosisteminės paslaugos. Paveldas kultūrinis ir natūralus Mūsų praeities palikimas, su kuriuo mes gyvename šiandien, ir kurį mes perleidžiame ateities kartoms. Įvairūs fiziniai objektai, pagaminti ir naudoti praeities kartų, nuo mažų buities reikmenų iki pastatų, paminklų, vietovių ir kraštovaizdžių, palikuonių gali būti vertinami kaip paveldas.

cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Piniginis vertinimas Procesas, kur žmonės išreiškia svarbą ar pirmenybę paslaugoms ar naudai, piniginiais vienetais. Pirmenybių vertinimas Tai tiesioginis ir kiekybinis metodas skirtas pademonstruoti ekosisteminių paslaugų socialinę svarbą, išanalizavus ekosisteminių paslaugų paklausos socialines motyvacijas, požiūrius, žinias ir susietas vertybes.

Teorinėje medžiagoje vartojamų terminų žodynas | LIFE Viva Grass

Pokyčių veiksniai tiesioginiai ir netiesioginiai Bet kokie natūralūs ar žmogiškieji aspektai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai sukelia pokyčius ekosistemose. Tiesioginis pokyčių veiksnys nedviprasmiškai daro įtaką ekosisteminiams procesams ir gali būti identifikuojamas ir pamatuojamas skirtingu tikslumu.

Netiesioginis pokyčio veiksnys veikia keisdamas bent vieno tiesioginio veiksnio pokytį ar pokyčio lygį. Politikos formuotojas Žmogus turintis įgaliojimus daryti įtaką arba spręsti dėl politikos ir praktikos tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu ar vietiniu lygmeniu. Populiacija biologinė Vienos rūšies organizmų grupė, kuri randama tam tikroje vietovėje geografinė populiacijayra genetiškai išskirtinė genetinė populiacija arba sinchroniškai kintanti demografinė populiacija.

Prekės Objektai iš ekosistemų, kuriuos žmonės vertina per patirtį, naudojimą arba vartojimą. Vertė gali būti ekonominė, socialinė arba asmeninė.

cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Šio termino naudojimas yra platesnis nei įprastinė fizinių daiktų sąvoka. Procesais paremti modeliai įskaitant kraštovaizdžio funkcinius modelius Tai modeliai, kurie remiasi aiškia ekologinių ir fizinių procesų, lemiančių ekosistemų funkcionavimą, reprezentacija. Šie modeliai nurodo funkcines ekosisteminių procesų priemones, kurios yra universalios, o ne specifinės tam tikram biomui ar regionui.

Vienas tokio modelio tikslas yra ištirti klimato kaitos ir žmonių veiklos sukeltų trikdžių poveikius prekyba wolverine opcionais ir jų biogeocheminius atsakus. Daugeliu procesais paremtų modelių gali įvertinti grynuosius šių procesų poveikius netolimai praeičiai ir ateičiai. Pusiau natūrali pieva Pieva, kurios egzistavimas yra susijęs su žmonių ūkine veikla šienavimas arba gyvulių ganymasbet aplinkos sąlygos ir rūšių įvairovė atsiranda dėl natūralių procesų.

Reguliuojančios ekosisteminės paslaugos Visi būdai, kuriais ekosistemos ir gyvi organizmai tarpininkauja ir reguliuoja aplinkos sąlygas, ir gerina žmogaus gerovę. Tai apima ir atliekų bei toksiškų medžiagų skaidymą, pasitelkiant gyvus kaip naudoti prekybos sistemą. Riba, ekologinė Taškas, kuriame ekologinė sistema patiria kokybinį pokytį, dažnai staigų ir nenuolatinį Rodiklis Rodiklis yra skaičius ar kokybinis matas, sukurtas pagal gerai apibrėžtą metodą, kuris atspindi dominuojantį reiškinį.

Rodikliai yra dažnai naudojami politikos formuotojų, nusistatyti aplinkosauginiams tikslams ir įvertinti rezultatams Rūšių įvairovė Bioįvairovė rūšių lygmenyje, dažnai apjungiant jų turtingumą, santykinį gausumą ir nesuderinamumą.

Rūšių turtingumas Tam tikros bendruomenėje ar teritorijoje esančių rūšių skaičius. Saugumas Prieiga prie išteklių, saugumas ir gebėjimas gyventi nuspėjamoje ir kontroliuojamoje aplinkoje.

Scenarijus Tikėtini, bet supaprastinti apibūdinimai, kaip galėtų vystytis ateitis, remiantis nuosekliomis prielaidomis apie pagrindines lemiamąsias jėgas ir ryšius. Scenarijai nėra prognozės, cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas projekcija, kas gali ar galėtų nutikti, pasiteisinus tam tikroms prielaidoms, o tai duoda didelį neapibrėžtumą. Sinergijos Ekosisteminių paslaugų sinergijos atsiranda, kai kelios paslaugos stiprėja kartu.

Sistema Konstruktas tam tikram raportavimo vienetui, kuris yra taikomas ekosistemoms. Siužetas Naratyvinis scenarijaus apibūdinimas, kuriame išryškinami jo pagrindiniai bruožai ir ryšys tarp scenarijaus lemiamųjų jėgų ir jo pagrindinių bruožų. Socioekologinė sistema Tarpusavy priklausomos ir susipynusios ekologinės ir socialinės struktūros ir susiję ryšiai. Socioekonominė sistema Mūsų visuomenė kuri pasirinktinai prekybos platforma institucijas, kurios valdo ekosistemas, vartotojus, kurie vartoja paslaugas ir suinteresuotas šalis, kurie daro įtaką ekosistemoms.

Sociokultūrinis vertinimas Procesas, kai suvokiama svarba ar teikiama pirmenybė tam tikram MAES modelio elementui, yra įvertinama ne pinigais vienetais. Spaudimas Žmogaus sukeltas procesas, kuris pakeičia ekosistemų būklę. Sprendimų priėmėjas Žmogus, grupė žmonių ar organizacija, kurie turi gebėjimą ir autoritetą priimti sprendimus apie tam tikrus veiksmus. Statistiniai modeliai Statistiniai modeliai yra matematiniai modeliai, kuriais matuojami tam tikros populiacijos požymiai, naudojant reprezentatyvią imtį, kadangi dažnai pamatuoti visą populiaciją yra neįmanoma.

Statistiniuose modeliuose, ekosisteminės paslaugos yra vertinamos naudojant statistinius ryšius ir pasitelkiant aiškinamuosius kintamuosius, tokius kaip dirvožemiai, klimatas ir t.

Struktūra ekosistemos, buveinės arba bendruomenės Bendras subjekto elementų tarpusavio ryšys.

cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Ekosistemos sudedamosios dalys; žr. Suinteresuota šalis Bet kokia grupė, organizacija ar individas, kuris gali paveikti ekosistemines paslaugas ar būti jų paveiktas.

  • Обе женщины почти одновременно заметили маленькую камеру на потолке.
  • Разве теперь им не все равно.
  • Agimat fx dvejetainių parinkčių sistema

Sušvelninimas Veiksmas skirtas cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas poveikio pasekmes. Sveikata žmogaus Visiškos fizinės, protinės ir socialinės gerovės būsena ir ne vien tik ligos ar negalios nebuvimas. Visos bendruomenės ar populiacijos sveikata atsispindi įvertinus ligų proveržius ir paplitimą, su amžiumi susijusį mirtingumo lygį ir gyvenimo trukmę. Svetimos rūšys Augalai arba gyvūnai, kurie yra paplitę už savo natūralių paplitimo ribų.

Svetimos rūšys dažnai išplinta dėl žmonių veiklios. Tarpinė ekosisteminė paslauga Ekologinė funkcija ar procesas, tiesiogiai nesuvartojama, bet veikia galutines ekosistemines paslaugas, kurios jau yra vartojamos tiesiogiai. Be to riba tarp tarpinės ekosisteminės paslaugos ir galutinės ekosisteminės paslaugos kartais vadina produkcijos riba priklauso nuo konteksto ir ekosistemų vertinimui turi būti nustatyta aiškiai ir nuosekliai.

Tiekimo ekosisteminės paslaugos Ekosisteminių paslaugų teikiamos medžiagos ar energija, kuri prisideda prie žmonių gerovės. Tiesioginė panaudojimo vertė ekosistemų Ekonominė ar socialinė prekių ar gaunamos naudos vertė, kuri yra gaunama iš suvartotos ekosisteminės paslaugos.

Tai apima vartotinas pvz. Paslaugą gavęs veikėjas dažnai fiziškai yra tose ekosistemose, kad gautų tiesioginę vertę. Tiesioginis matavimas ekosisteminių paslaugų Būklės, kiekio arba proceso vertinimas pasitelkiant ekosistemų stebėjimus ar klausimynus, kurie reprezentatyviai apima visą tiriamą vietovę. Tikroji vertė Tai vertė, kurią suteikia stebėtojas ar potencialus vartotojas, nepriklausomai nuo interesų.

Tai nereiškia, kad tokios vertės yra nepriklausomos nuo vertintojo pvz. Tiriamasis scenarijus Ekosistemos būklės ar būsenos numatymas ateityje, grindžiant numatomais tiesioginių ir netiesioginių pokyčių veiksnių poveikiais.

Tokie scenarijai sudaromi, kad padėtų žmonėms suprasti skirtingų prielaidų pasekmes. Tvarumas Savybė arba būsena, kai dabartinės vietinės populiacijos poreikiai gali būti patenkinami, neužkertant kelio ateities kartų ar populiacijų gebėjimui patenkinti savo poreikius.

Silpno tvarumo paradigma daro prielaidą, kad poreikiai gali būti patenkinami juos pakeičiant skirtingomis kapitalo formomis pvz.

Considerando que una agricultura europea sostenible, productiva y competitiva aporta una contribución vital a la consecución de los objetivos establecidos por los Tratados para la PAC y de los objetivos de la estrategia Europaque también puede contribuir a la superación de nuevos desafíos políticos como los que representan la seguridad del abastecimiento de alimentos, energía y materias primas industriales, el cambio climático, el medio ambiente y la biodiversidad, la sanidad y el cambio demográfico en la UE, y que la futura reforma de la PAC será la primera en la que el Parlamento Europeo ejercerá de colegislador con el Consejo, de conformidad con el Tratado de Lisboa europarl. Considerando que debe defenderse, en principio, la integración de objetivos renovados y ambiciosos en la PAC, en particular la protección de los consumidores, la protección del medio ambiente, el bienestar de los animales y la cohesión territorial, y que estas normas deberían defenderse a escala internacional con objeto de garantizar la viabilidad y la competitividad de los agricultores europeos, enfrentados a costes de producción elevados; considerando que la productividad y la seguridad alimentaria a largo plazo, en particular habida cuenta de las perturbaciones climáticas, dependen de que se preste la debida atención a los recursos naturales, en particular el suelo, el uso del agua y la biodiversidad europarl. Considerando que los océanos desempeñan un papel fundamental en los procesos climáticos mundiales, en especial en relación con la captura de carbono, constituyen una fuente principal de energía, acogen una rica biodiversidad, son importantes medios de transporte, ofrecen medios de vida sostenibles además de los elementos esenciales para la cbd nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas, tales como alimentos, medicinas y agua potable; que el cambio climático, las prácticas pesqueras no sostenibles y la destrucción descontrolada de ecosistemas, hábitats y especies marinos, entre otros efectos, amenazan la capacidad de los océanos para seguir desempeñando estas funciones europarl.

Tvarus ekosisteminių paslaugų naudojimas Ekosisteminės paslaugos naudojimas, kuris galėtų atnešti nuolatinę naudą dabartinėms žmonių kartoms, bet tuo pačiu išlaikytų savo potencialą patenkinti ateities kartų poreikius ir norus. Ūkinė biologinė įvairovė Biologinė įvairovė žemės ūkio ekosistemose įskaitant ir naminius gyvūnus, ir auginamus augalus pvz.

Valdymas Procesas, kurio metu suformuojami sprendimai, kurie nukreipia žmonių, jų grupių bei organizacijų elgesį formaliose ir dažnai hierarchinėse sprendimų priėmimo sistemose arba tinkluose, kurie apjungia sprendimo priėmimo lygius ir sektoriaus ribas.

Vertė Tam tikro veiksmo ar objekto indėlis vartotojo tikslams, uždaviniams ir sąlygoms. Vertinimas Moksliniais tyrimais gautos informacijos analizė ir apžvalga, kad įsitvirtinti lietuvoje būdas galima geriau įvertinti galimus veiksmus arba svarstyti problemą. Vertinimo metu yra renkamos, apibendrinamos, struktūrizuojamos ir interpretuojamos egzistuojančios žinios bei komunikuojamos tam, kad jos būtų aktualios ir naudingos išsilavinusiam bet ne ekspertui sprendimų priėmėjui.

Procesas, kuriuo žmonės išreiškia svarbą ar teikiamą pirmenybę ekosisteminėms paslaugoms ar gaunamai naudai. Svarbos vertė gali būti išreiškiama pinigine ar nepinigine išraiška.